48c063250c499c93792ee4389d5d54a7

120*60 “АНГЕЛИНА” маятник. ящик на колесах – 7900р.